site map
mail

Savjetovanje i vođenje marketinga u vanjskoj trgovini 
za mala i srednja preduzeća

  • Svaka firma je posebna ali sve mogu uspjeti u vanjskoj  trgovini.
  • Sve ćemo uraditi da bi došli do uspjeha.
  • Radimo temeljno i sistematski.
  • U MCG pravimo put i, ako treba, pravimo ga zajedno.
  • Primijenjujemo teoriju u praksi.
  • Nije važno odakle počinjemo.
image