site map
mail
home
  • Studije o osnivanju vanjskih proizvodnih centara.
  • Pomoć u izboru stručnih osoba (domaćih i stranih).
  • Radimo na sprovođenju državnih programa koje pomažu izvozu:
ALPHA
MICROEMPRESA
NEX-PIPE
NEX-Fase II
2Bdigital
PIPE
APEX
ATP
GTP
Pritisni da vidiš