site map
mail
home
 • Stručna literatura i upustva koja mogu pomoći:
  • Ugovaranje cijena i ostalih uslova prodaje.
  • Komunikacija/promocija: katalog proizvodnog programa, website, reklame,...
  • Stvaranje, upravljanje bazom podataka.
 • Dnevna ažurnost:
  • Utvrđivanje potencijalnih kupaca.
  • Traženje trgovačkih putnika i distributera.
  • Kontaktiranje sa  kupcima: početak i praćenje izvršenja prodaje.
  • Pripremanje i odlazci na sajmove, putovanja i trgovačke misije.
Biblioteka
Pritisni da vidiš