site map
mail
home
  • Disseny i execució.
  • Objectius a assolir.
  • Investigació de mercats: definició, fonts, recerca, anàlisi i aplicació de la informació obtinguda.
  • Determinació del Client-objectiu. Segmentació.
  • Selecció de mercats. Priorització.
  • Determinació dels millors canals d'entrada.
  • Pla d'acció (marketing, vendes, calendari, pressupost).
Clicar sobre les icones