site map
mail
home
  • Estudis de viabilitat per a l'establiment de centres de producció a l'estranger.
  • Ajut en la selecció i contractació de personal especialitzat (nacional i estranger).
  • Acreditació en programes públics d'ajut a l'exportació:
ALPHA
MICROEMPRESA
NEX-PIPE
NEX-Fase II
2Bdigital
PIPE
APEX
ATP
GTP
Clicar sobre les icones